Please update your Flash Player to view content.

Ribiška družina - Ribkat

V sklopu programskega paketa Ribiška družina - Ribkat so pripravljene tabele za vnos podatkov poročila Evidenca o izvrševanju letnega načrta upravljanja z ribiškim okolišem in poročila "Letni načrt upravljanja z ribiškim okolišem", ki ju upravljalci vsako leto izpolnijo in pošljejo v ribiški kataster. V skladu z usmeritvami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se podatke izpolnjuje in pošlja na Zavod za ribištvo Slovenije v digitalni obliki. Program omogoča vnos podatkov ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v posameznih revirjih in za različne vrste rib.